----------------------------------
> E-TEST(opis)
----------------------------------

1.
Powrót do MOJE PROGRAMY

2. Pobierz ETsetup.exe (instalator E-Test v.1.7) [907 KB]

Chyba żaden nauczyciel nie lubi sprawdzać klasówek i testów, a już szczególnie, kiedy wyniki nie są zbyt dobre. Najlepiej, żeby ktoś zrobił to za nas. Z drugiej strony, uczniowie nigdy nie mogą doczekać się wyniku sprawdzianu, a najlepiej kiedy wyniki są znane zaraz po zakończeniu testu.
Program E-Test, którego wersję Freeware możesz pobrać z tej strony, pomaga w rozwiązaniu tego problemu.

Po pierwsze:
------------
Pozwala przygotować test wyboru z czterema wersjami odpowiedzi na zadane pytanie.

Po drugie:
----------
Każde pytanie może posiadać wiele wariantów, dzięki czemu po uruchomieniu testu uzyskujemy losowe zestawy pytań, a testowany uczeń, za każdym uruchomieniem programu może ujrzeć inne zadania do rozwiązania. Ilość możliwych kombinacji pytań zależna jest jedynie od ilości wersji danego pytania i liczby wszystkich pytań.

Po trzecie:
-----------
Program kontroluje czas realizacji testu, a po jego zakończeniu uzyskujemy ocenę, która może być wydrukowana (nauczycielowi pozostaje jedynie przepisanie oceny do dziennika).

Po czwarte:
-----------
Edytor pytań pozwala na modyfikację zestawów pytań, dostosowanie ich do poziomu danej klasy, a także zmianę kryteriów oceniania oraz czasu trwania testu.

Po piąte:
---------
ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ W PRAKTYCE. Skuteczność jego działania, potwierdzona została podczas testów przeprowadzonych w klasach 4-6, a uzyskane wyniki we właściwy sposób odzwierciedlały zakres wiedzy uczniów.

Po szóste:
----------
Interfejs programu Testera jest bardzo intuicyjny, a uczniowie o wiele chętniej wykonują test elektroniczny, niż odpowiadający mu test zrealizowany w tradycyjnej papierowej postaci. Zaangażowanie w pracę z komputerem sprawia, że uczeń bardziej koncetruje się na wykonywanym zadaniu, a perspektywa natychmiastowej i obiektywnej (wystawianej przez "komputer") oceny mobilizuje do samodzielnej i wytężonej pracy.

Po siódme:
----------
Może być wykorzystany do realizacji testów z dowolnych przedmiotów (ta wersja programu zawiera przykładowe pytania z elementów informatyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej oraz zestaw pytań dla klasy trzeciej).

Szczegółowe warunki licencji na używanie programu znajdziesz po jego zainstalowaniu.
Status programu: Freeware.

HASŁA:
Zdjęcie blokady wydruku: hasełko
Hasło otwarcia pliku do edycji: Freeware

[TOP]